Kokkens Gryderet spiller til sangaften første onsdag hver måned.

Aktiviteter

Faste arrangementer og åbningstider for marinestuen

Stiftelsesfest, generalforsamling, frokost-Jazz, fregatskydning, medhjælperfest, telt-fest (Fiskefestival), sommerudflugt, ålegilde, ulkeaften (Foredrag), Mortens-aften, julefrokost, lang lørdag, sangaften samt Bowling.

Det må siges at være noget af et program, og alle disse arrangementer ville ikke kunne lade sig gøre uden alle de frivillige der hjælper til. (Der er stadig plads til flere hjælpere)

Marinestuen har åben hver dag fra ca. kl. 7:30-11:00 på hverdage, hvor der bliver diskuteret alt mellem himmel og hav, og det er ikke sjældent at bølgerne går højt.

Åbent hver lørdag fra ca. kl. 7:30-1400 og hvor der er mulighed for et slag kort, dog ikke spisning.

Lidt om hvad de forskellige arrangementer går ud på

Bowling: Der bowles hver tirsdag fra kl. 18.30-20.00, hvor Bo Kristensen er team-chef. Mød op, (også for ikke medlemmer).

Lang Lørdag: 1. lørdag i hver måned bliver der lavet fiskefrikadeller med flødestuvede kartofler, og der bliver afholdt ”Fjætmule” kortspil, hvor der er mulighed for at vinde fine gevinster. (Kun for medlemmer)

Sang-aften: 1. onsdag i hver måned er der mulighed for at spise, synge og hygge sig sammen, (også for ikke medlemmer) men husk at tilmelding skal ske til Jette Frandsen, tlf. 20457883 senest mandagen før.

Husk at ved vores arrangementer er der bindende tilmelding, så kom ind marinestuen og se hvad der foregår, og husk at kigge i kalenderen og i bladet, samt opslag på tavlen i marinestuen.

Kommende arrangementer

SOMMERUDFLUGTEN 25. august 2018

Udflugten i år går til Ebeltoft, hvor vi skal se Fregatten ”JYLLAND”, som er blevet nyrenoveret og kølhalet, kun for vores skyld. Der er ligeledes en udstilling af model skibe, hvoraf mange af disse er udlånt fra forskellige Marineforeninger i Danmark.

Hold øje med opslag i marinestuen, og på hjemmesiden, ang. køretidspunkter og prisen på turen.

Opdatering:
Vi kører fra marinestuen kl. 8.00. den 25. august til udstillingen ved fregatten Jylland, derefter til marineforeningen Ebeltoft og indtager frokost.

Turen koster 300 Kr. i alt uden drikkevare. Vi skal være mindst 30 pers. for at turen bliver til. Tilmelding i marinestuen senest den 18. august.

ULKEAFTEN 12. oktober 2018

Vil du gerne vide hvad der skal laves på Havnegade fra det gamle skibstømmerværksted/slæbested og hen til hvor det gamle isværk lå, så mød op kl.18.00. Vi starter med spisning, og menuen er som altid: gule ærter m/ tilbehør. Efter spisningen vil Havnedirektør Jens Kirketerp Jensen fortælle om Havnegade, og hvad planen er med omtalte område. Sidste tilmelding er den 6.Oktober, og der betales ved tilmelding.

Opdatering:
Så er vi på banen igen, her er prisen på deltagelse ved Ulkeaften
den 12 oktober 2018:

Gule ærter (to slags) med flæsk m.m og 2 øl/vand samt 1 snaps
i alt KUN kr. 100,-.

Kom ind i marinestuen og tilmeld dig senest den 6 oktober 2018.

Håber vi ses, VH Poul Erik.